Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋

 • A+
所属分类:Gucci男包
摘要

《Aria-时尚咏叹调》系列进一步探索品牌典藏设计,运用标志性符号元素讲述古驰悠久的设计传承。这款迷你手袋采用GG Supreme帆布制作,融合经典红绿织带元素和双G细节。 米色和乌木色GG Supreme帆布,环保材料 棕色皮

 《Aria-时尚咏叹调》系列进一步探索品牌典藏设计,运用标志性符号元素讲述古驰悠久的设计传承。这款迷你手袋采用GG Supreme帆布制作,融合经典红绿织带元素和双G细节。

 米色和乌木色GG Supreme帆布,环保材料

 棕色皮革滚边

 古金色调配件

 红绿织带

 棉麻衬里

 双G

 可调节肩带(50厘米高)

 拉链开合

 12厘米(宽)x 16厘米(高)x 7厘米(深)

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第1张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第2张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第3张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第4张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第5张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第6张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第7张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第8张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第9张

Gucci 671682 96IWT 8745 互扣式双G迷你手袋 Gucci男包 第10张

 

Gucci   671682 96IWT 8745   双G迷你手袋

 • weinxin
 • 我们的工作微信:1562425
 • weinxin
广告也精彩
zhm10044