Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包

 • A+
所属分类:Gucci男包
摘要

这款单品采用了第一款信使包的原始设计元素,强调宽敞和实用的包内空间。选用品牌GG Supreme帆布材质,并饰以致敬Guccio Gucci的标志性交织字母图案。 米色/乌木色GG Supreme帆布,环保材料 棕色皮革滚边 

 这款单品采用了第一款信使包的原始设计元素,强调宽敞和实用的包内空间。选用品牌GG Supreme帆布材质,并饰以致敬Guccio Gucci的标志性交织字母图案。

 米色/乌木色GG Supreme帆布,环保材料

 棕色皮革滚边

 内部开口袋

 可调节肩带高49厘米

 28厘米(宽)x 24厘米(高)x 8.5厘米(深)

 重量:约0.7千克

 棉麻衬里

 意大利创作

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第1张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第2张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第3张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第4张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第5张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第6张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第7张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第8张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第9张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第10张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第11张

Gucci 658542 K9GSN 8358 GG邮差包 Gucci男包 第12张

 

Gucci   658542 K9GSN 8358   GG邮差包

 • weinxin
 • 我们的工作微信:1562425
 • weinxin
广告也精彩
zhm10044